الدررالمسلوک فی احوال‌الانبیاء والاوصیاء والخلفاء و الملوک صفویه

نظر شما:

تالیف احمد بن حسن حر عاملی در مشهد طوس در ۱۱۰۴ در سن ۵۹ سالگی ساخته است، نسخ مولف، عنوان و نشان شنگرف، با یادداشت تملک عبدالحسین طباطبائی، چند برگ آغاز نونویس، بر کاغذ ترمه در ۲۹۵ برگ ۲۰ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج سرخ نو است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۶۶۴/۰۰۰
پدید آورندگان : احمدبن الحسن الحرالعاملی (مولف و خوشنویس)
موضوع اثر : تاریخ پیامبران/ تاریخ اسلام/ تاریخ شاهان و فرمانروایان
تاریخ خلق : ۱۱۰۴ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز، ابری،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان