جنگ: حاشیه انوار التنزیل شیخ بهائی، اساس اللغه، سر اللغه، تحقیق فی آیة الدین، تحقیق فی آیه لوتری، سرگذشت ابن العمید، رساله حرفیه شریف گرگانی، وقایع صدرالاسلام، خلافت علی (ع) و ... ترکمانان آق قویونلو

نظر شما:

جنگ مانند بدین گونه: حاشیه ی انوار التنزیل شیخ بهایی، اساس اللغه، سراللغه، تحقیق فی آیه الدین به عربی از شیخ الاسلام شیخ جعفر اصفهانی، تحقیق فی آیه « لو تری اذ یتوفی الذین کفروا» از همو، سرگذشت ابن العمید، رساله ی حرفیه شریف گرگانی، وقایع و غزوات صدر اسلام آ خلافت علی (ع)، الغاز، خطبه ی میرزا طاهر واقعه نویس در حکمت به عربی، آداب البحث و المناظره به فارسی، شبهه الحرکت از غیاث الدین محمد خوانساری، نستعلیق سده ۱۰، عنوان و نشان شنگرف، با مهر بزرگ هادی حسینی، تملک فرهاد میرزا در ۱۲۸۵، بر کاغذ ترمه در ۱۲۶ برگ مختلف السطور نوشته شده، جلد اثر میشن آلبالویی نو است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۷۹۹/۰۰۰
پدید آورندگان : فرهادمیرزا قاجار، شاهپور ایران (مالک)
موضوع اثر : اسلام
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, کاغذ ترمه
دوره تاریخی ترکمانان آق قویونلو روی بر خط زمان