ترجمه الفصول المختار من العیون و المحاسن

نظر شما:

این نسخه خطی بر روی کاغذهای ترمه در سال ‎۱۰۰۹‎- قرن ‎۱۱ هجری قمری کتابت شده و دارای جلد میشن قهوه ای نو است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۰۲۳/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن محمد مفید (مؤلف) آقا جمال خوانساری (مترجم) ولی خان بن محمد قلی چینی (خطاط)
موضوع اثر : ‎۱. احادیث شیعه. ‎۲. امامت.
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : کاغذ ترمه