سرگذشت یاقوت حموی برگرفته از معجم البلدان با مطلبهای دیگر از همو به فارسی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف علیقلی میرزا اعتضاد السلطنه (۱۱۹۸-۱۲۵۹ خورشیدی) پسر پنجاه و چهارم فتحعلیشاه و عموی محمدشاه، نستعلیق، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ آهارمهره ی فرنگی در ۹۱ برگ ۲۳ سطری نوشته شده، جلد اثر میشن سرخ است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۲۷۷/۰۰۲
پدید آورندگان : علیقلی اعتضادالسلطنه (مؤلف)
موضوع اثر : یاقوت حموی، یاقوت‌بن عبدالله/ سرگذشتنامه
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ آهارمهره فرنگی، چرم میشن،
ابعاد : طول (۳۴ سانتیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان