عنوان‌الشرف‌الوافی فی‌الفقه والنجو والتاریخ والعروض والقوافی تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

تالیف شرف الدین ابومحمد اسماعیل بن ابی بکر مقری شغدری شاوردی شرجی یمنی (۷۵۴-۸۳۷)، نسخ ۸۸۱، عنوان و نشان شنگرف، یادداشتی به تاریخ ۱۰۱۸، یادداشتی به تاریخ ۱۱۴۹ در کاشان، یادداشت تملک فرهادمیرزا در ۱۲۶۳ با مهر وی، بر کاغذ ترمه در ۸۷ برگ ۱۵ سطری نوشته شده، جلد رویه کاغذ ابری فرنگی عطف و گوشه تیماج است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۴۶۱/۰۰۰
پدید آورندگان : اسمعیل بن ابی بکر مقری شغدری (مؤلف)
موضوع اثر : صرف و نحو/ معانی و بیان/فقه و عروض و قافیه
تاریخ خلق : ۸۸۱ قمری (قرن ۹)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج، رویه ابری فرنگی ،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان