حاشیة الروضةالبهیة فی شرح اللمعةالدمشقیه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف زین‌الدین‌ بن علی شهید ثانی، شرح از آقا جمال الدین محمد خوانساری درگذشته ی ۱۱۳۵ که در رمضان ۱۱۰۴ ساخته، نسخ محمد بن عبدالله در ۱۲۲۳ در مشهد برای محمد حسین سبزواری و سومین نسخه ی نوشته ی اوست، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ فستقی در ۲۹۳ برگ ۲۰ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۵۴۶/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن حسین آقاجمال خوانساری (محشی) زین‌الدین‌بن علی شهیدثانی (مؤلف) محمدبن مکی شهید اول (مولف) محمدبن عبدالله (خطاط)
موضوع اثر : فقه جعفری/ نقد و تفسیر/ شهید ثانی، زین‌الدین‌بن علی، الروضةالبهیة فی شرح اللمعةالدمشقیة/ نقد و تفسیر
تاریخ خلق : ۱۲۲۳ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان