شرح بیت حافظ "پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت" صفویه

نظر شما:

شرح از دوانی، شکسته نستعلیق سده ۱۲، بر کاغذ ترمه در ۴ برگ ۱۴ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای تیره است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۵۶۸/۰۰۳
پدید آورندگان : دوانی (شارح) خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی(۷۲۷-۷۹۲ق) (شاعر)
موضوع اثر : شعر فارسی/ شرح
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان