شرح حدیث من التهذیب فی الحج فی روایة عن حریز عن الصادق فی رجل اعطی رجلا حجة تحج بها عنه من الکوفه فحج من البصرة قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف ملا محمد اسماعیل بن حسین بن محمدرضا مازندرانی خواجویی اصفهانی، نسخ محمدکاظم پسر میرزا محمد در ۱۲۴۷در مدرسه ی جده ی اصفهان، نام های رسائل در آغاز و میانه، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ پسته ای در ۲ برگ ۱۵ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج سرخ ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۶۰۶/۰۱۱
پدید آورندگان : اسماعیل‌بن محمدحسین خواجوئی (مؤلف) محمدکاظم‌بن میرزا محمد (خطاط)
موضوع اثر : احادیث شیعه/ نقد و تفسیر
تاریخ خلق : ۱۲۴۷ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : فستقی
جنس : کاغذ پسته‌ای، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان