حقیقه موضوع‌العلم و المبادی و المسائل و اقسام العلوم‌الکلیة و الجزئیة و نسبة بعضها مع بعض آخر قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف محمد علی بن سلیمان رضوی، نستعلیق چهارشنبه ۲۱ رجب ۱۲۸۱، عنوان و نشان شنگرف، از آن عبدالصمد بن حسین محلاتی در ۱۲۸۳، بر کاغذ پسته ای و فرنگی آهار مهره در ۱۱ برگ ۱۹ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج مشکی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۶۷۳/۰۰۴
پدید آورندگان : محمدعلی‌بن سلیمان رضوی (مولف)
موضوع اثر : شناخت فلسفه/محمد علی بن سلیمان رضوی
تاریخ خلق : ۲۱ رجب ۱۲۸۱ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : پسته ای
جنس : فرنگی آهارمهره و پسته ای، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان