مصقل صفا در تجلیه و تصفیه آینه حق نما و رد تثلیث نصارا صفویه

نظر شما:

تالیف احمد بن زین العابدین عاملی اصفهانی، نستعلیق سده ۱۱، دارای سرلوح و جدول، عنوان و نشان شنگرف، برگ پایانی آسیب دیده، یگ برگ در پایان افتاده، بر کاغذ ترمه در ۱۸۳ برگ ۱۱ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج مشکی با عطف و حاشیه عنابی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۶۹۱/۰۰۰
پدید آورندگان : احمد بن زین العابدین علوی عاملی (مؤلف)
موضوع اثر : عرفان/اسلام و مسیحیت
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، ضربی، دست ساز، تذهیب، جدول،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان