اجازه نورعلی‌بن فیض علی نعمةاللهی به حسین قلی شاه پسر نورعلی شاه اصفهانی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

اجازه ی نورعلی‌بن فیض علی نعمةاللهی به حسین قلی شاه پسر نورعلی شاه اصفهانی، نستعلیق شعبان ۱۲۳۸، بر کاغذ فرنگی آبی در ۱۰ برگ ۱۲ سطری نوشته شده، جلد اثر میشن سرخ است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۶۹۷/۰۰۲
پدید آورندگان : نورعلی‌بن فیض علی نعمةاللهی (اجازه دهنده)
موضوع اثر : حدیث/اجازه‌
تاریخ خلق : شعبان ۱۲۳۸ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : آبی
جنس : فرنگی آبی، چرم میشن،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان