حکم‌الحکماء و نوادرالقدماء [یا] فکر (فقر) الحکماء و نوادرالقدماء والعلماء صفویه

نظر شما:

به نام ابوالمظفر صلاح الدین یوسف بن محمد بن الملک الظاهر غازی بن الملک الناصر یوسف بن ایوب(۶۳۴ - ۶۵۸) ساخته شده، نسخ شنبه ۱۶ جمادی الثانی ۱۰۹۱، عنوان و نشان و جدول شنگرف، دارای مهر محمد رضی، بر کاغذ فستقی در ۸۳ برگ ۱۷ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج آلبالویی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۷۸۴/۰۰۰
موضوع اثر : فیلسوفان/فلسفه/تاریخ و نقد/ فلاسفه ی ایران و یونان
تاریخ خلق : ۱۰۹۱ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز، جدول،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان