الشک فی سبق‌الطهارة و الحدث یا یتقن‌الطهارة و الحدث و الشک فی السابق منهما صفویه

نظر شما:

تالیف شیخ زین‌الدین بن علی بن احمد عاملی جبعی، معروف به شهید ثانی، از بزرگان فقه (۹۱۱ - ۹۶۶)، نسخ عبدالله بن محمدهادی بن سلطان محمد در ۱۱۱۳، با یادداشت تملک و مهر محمدباقر بن زین العابدین موسوی در ۱۲۶۰، بر کاغذ ترمه در ۱۰ برگ ۱۶ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج مشکی با سجاف قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۸۵۸/۰۰۳
پدید آورندگان : عبدالله‌بن محمدهادی‌بن سلطان محمد (کاتب) زین الدین بن علی شهید ثانی (مؤلف)
موضوع اثر : طهارت / فقه جعفری
تاریخ خلق : ۱۱۱۳ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, کاغذ ترمه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان