احقاق الحق و ازهاق الباطل قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف قاضی نورالله شوشتری در آخر ربیع الاول ۱۰۱۴، نسخ عبدالله بن محمد مشهدی در رجب ۱۲۳۷، به دستور میرزا هدایت الله پسر شهید ثالث، دارای سرلوح مذهب، جدول و کمند، عنوان و نشان شنگرف و زر، بر کاغذ ترمه ی اصفهانی در ۵۳۵ برگ ۲۷ سطری نوشته شده، جلد اثر میشن آلبالویی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۹۵۰/۰۰۰
پدید آورندگان : نورالله بن شریف‌الدین شوشتری (مولف) عبدالله بن محمد مشهدی (کاتب)
موضوع اثر : دفاعیه‌ها و ردیه‌ها اهل سنت و شیعه/ کلام شیعه امامیه
تاریخ خلق : ۱۲۳۷ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه اصفهانی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، تذهیب وترصیع، جدول و کمند،
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان