ارشاد الاذهان الی احکام الایمان صفویه

نظر شما:

تالیف ابومنصور جمال‌الدین، حسن بن یوسف بن مطهّر حلّی (۶۴۸ - ۷۲۶) معروف به علامه حلّی، از علمای اصولی شیعه قرن هشتم، نسخ محمد زکی بن جلال الدین رضوی دلیجانی در ۲۵ ربیع الثانی ۱۰۵۳، محشی، عنوان و نشان شنگرف، دارای یادداشت عبدالحسین بن محمدرحیم در ۱۳۴۰ و متولد ۱۲۶۴، یادداشت به تاریخ ۱۱۰۲، یادداشت تملک جمال الدین محمد رضوی و مهر وی در ۱۰۶۲،دارای مهر با نشان صلوات، بر کاغذ ترمه در ۱۲۸ برگ ۲۱ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای نو است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۹۶۱/۰۰۰
پدید آورندگان : حسن بن یوسف علامه‌حلی (مولف) محمد زکی بن جلال‌الدین رضوی دلیجانی (کاتب)
موضوع اثر : فقه جعفری
تاریخ خلق : ۱۰۵۳ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان