بخیه

نظر شما:

تألیف مرتضی قلی خان شاملو (ف: ۱۱۰۰ق) نستعلیق سده ۱۳ق عنوان و نشان به شنگرف کاغذ فرنگی قطع نیم ربعی جلد تیماج قهوه ای لایی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۲۹۳/۰۰۰
پدید آورندگان : مرتضی‌قلی بن حسن شاملو (مولف)
موضوع اثر : باه
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) ضخامت (۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک