جنگ شعر فارسی از انوری تا مهستی، قصائد و متقطعات و رباعیات است هر یک به ترتیب تهجی قافیه‌ها قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نستعلیق جمادی الثانی ۱۲۳۸ق مجدول عنوان و نشان به شنگرف کاغذ فستقی قطع وزیری کوچک جلد تیماج لاجوردی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۳۰۵/۰۰۰
موضوع اثر : شعر فارسی/ مجموعه‌ها
تاریخ خلق : ۱۲۳۸ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : پسته‌ای، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان