صحّت و مرض (/ روح‌نامه/ عشق و روح / حُسن و عشق) قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

داستان آمدن روح از عالم لاهوت به عالم ناسوت و تعلّق آن به بدن با شرح و گزارش حواس ظاهره و باطنه و خوشی‌ها و ناخوشی‌های آنها. داستانی است عرفانی که در آن از عشق و عاشقی سخن رفته است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۵۴۹/۰۰۷
پدید آورندگان : فضولی بغدادی، محمّد بن سلیمان (مؤلف) سید مصطفی اصفهانی حسینی (کاتب)
موضوع اثر : پزشکی/ عرفان
تاریخ خلق : ۲۳ رجب ۱۳۰۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی، چرم تیماج لایی،
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان