تمهید القواعدالاصولیة و العربیة لتفریع الاحکام‌الشرعیة قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تألیف شهید ثانی نسخ محمدحسین بن محمد بن معصوم رضوی مشهدی در ماه هفتم (رجب) ۱۲۴۱ق عنوان و نشان به شنگرف ۱۴۹ برگ ۲۰ سطری کاغذ فستقی قطع وزیری کوچک جلد تیماج سیاه با ترنج و حاشیه نقاشی شده
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۵۸۴/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدحسین‌بن محمد رضوی مشهدی (کاتب) زین الدین بن علی شهید ثانی (مؤلف)
موضوع اثر : اصول فقه شیعه (فقه جعفری)/ نحو زبان عربی
تاریخ خلق : ۱۲۴۱ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : فستقی
جنس : فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، نقاشی روی چرم،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان