تهذیب‌الاحکام صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۷۴۶/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن محمد مفید (مؤلف اولیه) میرزابیک‌بن محمدزمان رازی (کاتب) محمدبن حسن طوسی (شارح و مولف)
موضوع اثر : احادیث احکام/ فقه جعفری/ احادیث شیعه/ نقد و تفسیر المقنعة محمدبن محمد المفید
تاریخ خلق : ۱۰۷۲ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۳۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان