صورت خط شهید از اسامی شاگردان سید مرتضی،

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۸۲۲/۰۰۱
پدید آورندگان : زین الدین بن علی شهید ثانی (مؤلف)
موضوع اثر : شاگردان مرتضی‌ بن داعی علم‌الهدی/ محدثان شیعه
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک