الجواهر المضیئة فی شرح الدرة الالفیة للشهید الاول صفویه

نظر شما:

به درخواست جلال الدین عبدالحسین بن حسین بن جلال، با عنوان «قال ، اقول»، نسخ ابراهیم بن محمد بن عبد؟، عنوان و نشان شنگرف، دارنده نسخه محمد مسیح بن آقا شاه علی شیرازی با مهرش، شیخ علی بن مصلح حویزاوی و محمد مهدی شیرازی ساکن نجف ، دارای مهر علی اشرف، بر کاغذ فستقی زخیم در ۶۴ برگ ۱۹ سطری نوشته شده، جلد اثر رویه کاغذ کهنه است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۰۱۱/۰۰۵
پدید آورندگان : ابراهیم‌بن محمدبن عبد (کاتب) محمدبن مکی شهید اول (مؤلف اولیه)
موضوع اثر : شرح الالفیه شهید اول محمدبن مکی/ فقه جعفری
تاریخ خلق : ۱۰۰۱ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : پسته‌ای
جنس : کاغذ فستقی، رویه کاغذ کهنه ،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, صفویان, نسخه خطی
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان