بندی در میراث به عربی با عنوان من املاء شیخ نصیر الطوسی طاب ثراه صفویه

نظر شما:

تالیف خواجه نصیر الدین طوسی، شکسته نستعلیق سده ۱۰ و ۱۱، با مهر فضلعلی و زین العابدین و علی، بر کاغذ ترمه در ۲ برگ ۱۷ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۰۷۹/۰۱۱
پدید آورندگان : محمدبن محمد نصیرالدین طوسی (مؤلف)
موضوع اثر : ارث (فقه)
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۱۰) تا قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان