طریقه استخاره با قرآن و جدولی در نجوم با پراکنده های دیگر صفویه

نظر شما:

شکسته نستعلیق ، عنوان و نشان شنگرف، دارای خط طلسم سروی در صفحه عنوان، دارای یادداشتی به تاریخ ۱۰۸۲ و یادداشتی دیگری به تاریخ ۱۰۲۵، بر کاغذ ترمه در ۳ برگ نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۱۲۹/۰۰۳
پدید آورندگان : شریف‌بن حسن حسینی رودسری (کاتب)
موضوع اثر : استخاره با قرآن/ جدول نجومی
تاریخ خلق : ۹۷۲ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان