شرح سی فصل طوسی تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

تالیف بدر طبری در دوشنبه ۷ ربیع الاول ۸۳۵، نستعلیق ۲۳ جمادی الاولی ۸۸۶، عنوان و نشان و شکل ها شنگرف، دارای جدول، دوبرگ نخست نونویس، بر کاغذ دولت آبادی در ۱۵۹ برگ ۱۴ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج مشکلی ضربی لایی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۱۴۶/۰۰۰
پدید آورندگان : بدر طبری (شارح و مولف) محمدبن محمد نصیرالدین طوسی (مؤلف اولیه)
موضوع اثر : نقد و تفسیر سی فصل محمدبن محمد نصیرالدین طوسی/ نجوم اسلامی
تاریخ خلق : ۲۳ جمادی‌الاول ۸۸۶ قمری (قرن ۹)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، نقاشی، جدول،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۹ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان