تحریر کتاب لثاوذوسیوس فی الایام واللیالی یا فی اللیل و النهار صفویه

نظر شما:

تالیف خواجه نصیر الدین طوسی، شکسته نستعلیق علی بن نصرالله الدهلی در ۹۸۶، عنوان و نشان و اشکال هندسی شنگرف، از آن لطفعلی بن محمدکاظم با تاریخ رجب ۱۳۳۷ در تهران، در برگ ا فهرست رساله های مجموعه است از حاج میرزا علی اکبر همدانی(صدرالاسلام)، بر کاغذ ترمه در ۱۵ برگ ۲۵ سطری نوشته شده، جلد اثر رویه کاغذ است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۱۷۹/۰۰۴
پدید آورندگان : علی بن نصرالله الدهلی (کاتب) محمدبن محمد نصیرالدین طوسی (محرر و مولف) لثاوذوسیوس (مؤلف اولیه)
موضوع اثر : شب و روز/ نجوم
تاریخ خلق : ۹۸۶ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، کاغذ،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، نقاشی، ابری سازی،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان