رسالة فی ان سطح الدائرة لایمکن از یکون مساویا لسطح مربع مستقیم الخطوط صفویه

نظر شما:

شکسته نستعلیق صفی الدین محمد بن نصرالله بن محمد طباطبائی حسنی حسینی در ۱ محرم ۱۰۱۴، شکل ها شنگرف، دارای پیشانی مذهب، جدول زرین، یادداشت تملک و مهر مظفر علی رازی در صفر ۱۱۰۲، یادداشت محمد رضی بن محمد شفیع و محمد مهدی با مهرش، مهر شرکت کتابخانه ی ادبیه ی تبریز با تاریخ ۱۳۱۰، بر کاغذ ترمه ی سمرقدی در ۵ برگ ۱۹ سطری نوشته شده، جلد اثر ساغری زرد ضربی طلاپوش است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۲۰۳/۰۰۶
پدید آورندگان : صفی‌الدین محمد حسنی حسینی (کاتب)
موضوع اثر : دایره (هندسه)/ هندسه
تاریخ خلق : ۱ محرم ۱۰۱۴ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه سمرقندی، چرم ساغری، مقوا،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی زرکوب، جدول کشی، تذهیب وترصیع،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان