اربعون سوره منتخبه من الیوریة: به نقل امیرالمومنین صفویه

نظر شما:

به نقل از امیرالمومنین، نسخ سده ۱۲، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ ترمه نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۲۰۷/۰۱۲
موضوع اثر : کتاب مقدس/ برگزیده های عهد قدیم
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان