تفسیرالتحریر ایلخانان

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۳۴۰/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن محمد نصیرالدین طوسی (محرر و مولف) بطلمیوس (مولف اولیه) حسن بن محمد نظام الاعرج (شارح و مولف)
موضوع اثر : نقد و تفسیر تحریر المجسطی خواجه نصیرالدین طوسی / هندسه / ریاضیات یونانی
تاریخ خلق : ۷۳۵ قمری (قرن ۸)
رنگ : نخودی
جنس : دولت‌آبادی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : هندسه, نسخه خطی, نجوم
دوره تاریخی ایلخانان روی بر خط زمان