دیباچه در وصف بهارستان جامی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۶۸۴/۰۰۱
پدید آورندگان : علی‌اصغر آشتیانی (شارح و مولف) عبدالرحمن بن احمد جامی (مؤلف اولیه)
موضوع اثر : نقد و تفسیر بهارستان عبدالرحمن‌ بن احمد جامی/ نثر فارسی
تاریخ خلق : ۱۳۱۳ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی، پارچه مخمل،
تکنیک : دست نویس، جدول کشی، دستباف،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) ضخامت (۱ میلیمتر و ۹۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان