نامه دانشمندان ورارود به مردم مشهد و پاسخ آن از ملا محمد رستمداری صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۸۴۴/۰۱۸
موضوع اثر : نامه‌های فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان