تجزیه الامصار و تزجیة الاعصار (تاریخ وصاف) یا وصاف الحضره تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۹۰۰/۰۰۰
پدید آورندگان : عبدالله شیرازی (مؤلف)
موضوع اثر : تاریخ اسلام/ تاریخ ایران
تاریخ خلق : ۸۵۸ قمری (قرن ۹)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۸۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان