خط نستعلیق (رساله در...) صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۲۲۶/۰۰۲
پدید آورندگان : محمدحسن‌بن ملاعلی (کاتب)
موضوع اثر : خط/ خوشنویس
تاریخ خلق : ۱۰۸۰ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, خط نستعلیق
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان