دوازده آیه مستخرج از توارة صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۲۷۵/۰۰۱
پدید آورندگان : محمدسعیدبن محمدتقی خاتون‌آبادی (کاتب)
موضوع اثر : عهد عتیق/برگزیده‌ از کتاب توراه
تاریخ خلق : ۱۰۸۱ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : نوع ترمه، روغنی (لاکی)،
تکنیک : دست نویس، روغنی (لاکی)، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر و ۴۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, خط نستعلیق
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان