الفرق بین الأمراض ‌المشکلة (/ ما یشتبه من ¬الأسباب و الدّلائل و الأمراض) صفویه

نظر شما:

کتابی است در ذکر امراض مشترک‌العلامة و متشابهةالدّلایل و بیان وجوه افتراق آنها به صورت سؤال و جواب که مشتمل بر یک «مقدّمه» و پنج «مقاله» است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۴۰۵/۰۰۳
پدید آورندگان : سمرقندی، نجیب‌الدّین ابوالفتح (ابوحامد) محمّد بن علی (مؤلف)
موضوع اثر : پزشکی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نستعلیق, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان