قراباذین سکندری قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۵۴۹/۰۰۲
موضوع اثر : داروشناسی
تاریخ خلق : ۱۲۵۱ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : قورخانه‌ای، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی،
ابعاد : طول (۳۰ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, خط نستعلیق
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان