نسخه التریاق‌الکبیر صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۵۷۳/۰۳۶
پدید آورندگان : حسن‌بن یونس بلغاری (مولف) منصوربن ولی‌الله الطبیب (کاتب) ابومسلم کهپائی (کاتب)
موضوع اثر : پزشکی
تاریخ خلق : ۱۰۸۶ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : سیر، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۳۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, خط نسخ
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان