شرح اشارات و اصطلاحات حافظ به نثر صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۶۷۷/۰۰۱
پدید آورندگان : شمس الدین محمد حافظ شیرازی (شاعر و مؤلف اولیه)
موضوع اثر : نقد و تفسیر دیوان شمس‌الدین محمد حافظ
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۵ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان