تعلیقه‌ای در هامش با مهر (عبده سید هاشم‌الحسینی) درباره رساله معراج صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۶۹۴/۰۲۰
پدید آورندگان : عبدالقادر اردوبادی (کاتب) حسین بن عبدالله ابن سینا (مؤلف اولیه) سیدهاشم الحسینی (شارح و مولف)
موضوع اثر : نقد و تفسیر معراج‌نامه حسین‌ بن عبدالله ابن‌ سینا
تاریخ خلق : ۱۰۲۱ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان