بحرالجواهر صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۷۶۰/۰۰۱
پدید آورندگان : محمدبن یوسف هروی (مؤلف)
موضوع اثر : پزشکی اسلامی
تاریخ خلق : ۱۱۰۶ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : اصفهانی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز آهار مهره، ضربی، جدول کشی،
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان