یک مثنوی هزلی درباره زن ناسازگار و مهریه سنگین او صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۰۱۴/۰۰۵
پدید آورندگان : احمد فوقی یزدی (شاعر و مؤلف)
موضوع اثر : لطیفه، هجو و طنز در ادبیات فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : پسته‌ای
جنس : پسته‌ای، پارچه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، دستباف،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان