نامه (سه نامه است با عنوان " به یکی از دوستان") صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۴۰۳/۰۰۸
پدید آورندگان : نورالدین محمد ظهوری ترشیزی (شاعر و نویسنده) جنوبی اردبیلی (خطاط)
موضوع اثر : نامه‌های فارسی- قرن ‎۱۰ق
تاریخ خلق : ۱۱۰۰ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان