مثنوی در تعریف قحط و خشکسالی و وبا و طاعون از همو صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۴۰۳/۰۳۹
پدید آورندگان : ابوطالب کلیم کاشانی (شاعر) جنونی اردبیلی (خطاط)
موضوع اثر : ادبیات ( شعر فارسی)
تاریخ خلق : ۱۱۰۰ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان