عقدنامچه دختر نواب شاهزاده ظل‌السلطان و بندگان حسن خان پسر اللهیار خان ایشک آقاسی باشی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۴۲۲/۰۱۶
موضوع اثر : عقدنامه‌ها
تاریخ خلق : ۱۲۲۷ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، ماشینی،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان