شعر از قیس‌بن سعد درباره جنگهای جمل و صفین صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۴۳۴/۰۰۳
پدید آورندگان : قیس‌بن سعد (شاعر)
موضوع اثر : اسلام- جنگها- غزوات- شعر حماسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, خط نسخ
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان