اشعار از ابوسعید بترتیب تهجی از الف تا یاء قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۴۷۷/۰۰۸
پدید آورندگان : ابوسعید ابوالخیر (شاعر)
موضوع اثر : ادبیات( شعر فارسی ) قرن 5
تاریخ خلق : ۱۲۶۵ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، ماشینی،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : ماشینی, قاجاریه, خط نسخ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان