یادداشت دیگر در خانه نواب فتح السلطنه در سبزوار بتاریخ ‎۶ع۱/‎۱۳۲۷ بامضای فیض الله حسینی طوسی (طبسی؟) قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۶۰۱/۰۰۵
پدید آورندگان : حسین طوسی ( طبسی؟) (پدید آور)
موضوع اثر : یادداشت ها
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، فرنگی ماشینی،
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, خط نستعلیق
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان