کتابچه جمع و خرج کرمان و بلوچستان قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۶۵۷/۰۰۰
موضوع اثر : سیستان و بلوچستان و کرمان - آمار - قرن 14
تاریخ خلق : ۱۳۲۳ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، فرنگی ماشینی، رویه مغزی دار،
ابعاد : طول (۳۱ سانتیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان