مرقع خوشنویسی نستعلیق و نسخ: ‎۲[دو] بیت چلیپای نستعلیق ممتاز نیم دو دانگ

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۰۰۱/۰۰۳
پدید آورندگان : علی محمد (کاتب)
موضوع اثر : مرقعات خوشنویسی
تاریخ خلق : قمری
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، سوخت،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : سیاه مشق, دانگ