نقاشی و خط از دوره‌ها و مکاتب مختلف : تصویر مردی با دستار و ریش [مرقع] قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۰۱۹/۰۰۱
موضوع اثر : مرقعات خوشنویسی /نقاشی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : سبز
جنس : مخمل،
ابعاد : طول (۳۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : مرقع, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان